Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Oťaheľ Ján (100%)
Názov:Krajinný (vegetačný kryt) a súčasná krajina
Zdroj:Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín : zborník referátov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 75. narodenín Prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc
Vydavateľské údaje:Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1995
Lokácia:S. 49-54
ISBN:80-967234-7-2
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 309. ISBN 978-80-558-0531-3.