Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Factors affecting adaptation of the pupil at school
Zdroj:Physiology and genetics of organism, adaptation and environment : abstract book
Vydavateľské údaje:Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014
Lokácia:S. 16
ISBN:978-80-8122-113-2