Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tkáčová Adela (100%)
Názov:K problematike narácie vo vybraných dielach Dominika Tatarku a Jána Johanidesa
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 5, č. 19-20 (2014), online, [5] s.
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo19-20.html