Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Pôvodné ilustrácie od domácich autorov vo vydaniach slovenských prekladov kníh pre deti a mládež
Zdroj:Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny II [elektronický zdroj] : kontext 70. rokov 20. storočia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014
Lokácia:online, s. 197-220 [ 2 AH]
ISBN:978-80-555-1164-1
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2
Ohlas:[4] GAL DRZEWIECKA, Iveta. Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch zahraničnej literatúry pre deti a mládež od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť. In Text a ilustrácia v prekladovej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku : (od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 171, 246. ISBN 978-80-555-1958-6.