Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Vilček Jozef (100%)
Názov:Mapovanie a hodnotenie environmentálnych funkcií poľnohospodárskych pôd Slovenska
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 66, č. 3 (2014), s. 287-304
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] ŠPULEROVÁ, J., ŠTEFUNKOVÁ, D., DOBROVODSKÁ, M. et al. Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 9, 99, 139. ISBN 978-80-224-1570-5.
Ohlas:[1] SOLÁR, V., MICHAELI, E., IVANOVÁ, M. et al. Changes of the city of keŽmarok from the point of view of landscape structure. In International multidsciplinary scientific geoconference surveying geology and mining ecology management, SGEM, ISSN 1314-2704. 2019, vol. 19, no. 5, s. 87-93.