Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tomková Anna (100%)
Názov:Možnosti organizovania vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku
Zdroj:Koučovanie ako metóda vzdelávania v manažmente [elektronický zdroj] : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2014
Lokácia:CD-ROM, s. 116-122
ISBN:978-80-8165-070-3
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. Identifikácia rodových rozdielov pri posudzovaní firmeného vzdelávania z hľadiska odvetvia hospodárstva. In Exclusive journal : economy and society and environment, ISSN 1339-0260. 2017, vol. 5, no. 1, s. 79.