Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AEC
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literárna veda a pamäť literárneho života
Zdroj:Z dějin literární vědy : metody a přístupy
Vydavateľské údaje:Brno : Tribun EU, 2014
Lokácia:S. 67-90
ISBN:978-80-263-0741-9
Ohlas:[3] ŠUŠA, Ivan. K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov. In Slavica Litteraria, ISSN 1212-1509. 2015, roč. 18, č. 2, s. 139.