Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tomková Anna (100%)
Názov:Efektívna komunikácia v rozvoji marketingu mesta
Zdroj:Nové a súčasné trendy v marketingu [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2014
Lokácia:CD-ROM, s. 53-57
ISBN:978-80-8165-045-1
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. Marketingová komunikácia - vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 81. ISBN 978-80-8165-063-5.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. Vplyv vybraných ekonomických ukazovateľov na rozvoj regiónu. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, vol. 2, no. 3, s. 102.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., MUDRÍK, M. Komunikácia v manažmente - vybrané oblasti. Prešov : Bookman, 2016, s. 100. ISBN 978-80-8165-163-2.