Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEC
Autor:Burgerová Jana (100%)
Názov:Nové zdroje získavania informácií - počítačové siete
Zdroj:Modernizace vysokoškolské výuky technických predmětů : sborník konference s mezinárodní účastí, 27. března 1996, Hradec Králové
Vydavateľské údaje:Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1996
Lokácia:S. 26-30
Ohlas:[4] CYRUS, Pavel. Koncepce počítačové podpory výuky technických předmětů na VŠP se zaměřením na druhý stupeň základní školy. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1998, s. 207. ISBN 80-88825-43-1.
Ohlas:[4] UVIRA, Pavel. Participácia výpočtovej techniky ako prostriedku zvyšovania záujmu o techniku. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1998, s. 231. ISBN 80-88825-43-1.
Ohlas:[4] UVIRA, Pavel. Internet ako prostriedok získavania záujmu poslucháčov o techniku. In Prírodné vedy. Roč. 27 : matematika - fyzika - technika. Prešov : Pedagogická fakulta v Prešove, 1996, s. 153. ISBN 80-88697-38-7.