Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Feranec Ján (33%)
Autor:Oťaheľ Ján (33%)
Autor:Pravda Ján (33%)
Názov:Krajinná pokrývka Slovenska : identifikovaná metódou Corine Land Cover
Vydavateľské údaje:Bratislava : Geografický ústav SAV, 1996
Rozsah:95 s.
Edícia:Geographia Slovaca ; 11
Ohlas:[2] GAJDOŠ, A., FORGÁČOVÁ, H. Analýza súčasnej krajinnej pokrývky a využitia krajiny na príklade Turzovskej vrchoviny. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2013, roč. 7, č. 1, s. 45-54.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Monika. Zmeny krajinnej pokrývky zázemia Zemplínskej šíravy v rokoch 1956-2009. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 169. ISBN 978-80-555-0728-6.
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 299. ISBN 978-80-558-0531-3.
Ohlas:[3] SOLÍN, Ľ., SKUBINČAN, P., MADAJOVÁ, M. A preliminary flood-risk assessment of municipalities located in headwater basins of Slovakia based on the integrated approach. Southampton : WIT Press, 2014, s. 72. ISBN 978-1-84564-792-6.
Ohlas:[1] ZONCOVA, M., DUBOVCOVA, A. Using an "INTERSECT" tool in ARCGIS for analysis of changes in the secondary landscape structure of Podhajska municipality. In MENDELNET 2015. Brno : Mendel university, 2015, s. 330-335. ISBN 978-80-7509-363-9.
Ohlas:[1] ŽONCOVÁ, Michaela. Evaluation of the diversification of rural landscape in Slovakia after 1989 with a focus on the built-up area of municipalities: a case study of Podhájska municipality. In Hungarian geographical bulletin, ISSN 2064-5031. 2018, vol. 67, no. 2, s. 143-158.