Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Frankovský Miroslav (33%)
Autor:Kentoš Michal (33%)
Autor:Výrost Jozef (33%)
Názov:Analýza a vyhodnotenie efektívnosti programu RPNKN [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007
Rozsah:online, 25 s.
URL:web.tuke.sk/icv/projekty/equal/web/vyhodnotenie.doc‎
Ohlas:[3] HALAMA, P., MAZUREKOVÁ, J. Vzťahová väzba ako korelát zvládania hádok v romantickom partnerskom vzťahu. In Psychologie a její kontexty, ISSN 1803-9278. 2013, roč. 4, č. 2, s. 25.
Ohlas:[3] JUSKO, Peter. Cultivation of life strategies of long-term unemployed in material distress in regions with high long-term unemployment rate. In Koninskie studia spoleczno-ekonomiczne [online], ISSN 2391-8632. 2015 [cit. 2016-05-02], tom 1, no. 3, s. 241. Dostupný na internete <http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/KSSE-13.pdf>
Ohlas:[3] HARUMOVÁ, Anna. Inclusive labor markets as a solution of long term unemployment in Slovakia. In Mediterranean journal of social sciences, ISSN 2039-9340. 2016, vol. 7, no. 2, s. 200.
Ohlas:[4] ZBIHLEJOVÁ, L., FILOVÁ, P. Súvislosti medzi copingovými stratégiami a sociálnou inteligenciou vo vzťahu k rozvoju potenciálu. In Identifikácia a rozvoj sociálneho a psychického potenciálu : zborník recenzovaných štúdií z vedeckého seminára [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2016, s. 150. ISBN 978-80-8165-169-4.