Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brutovská Gizela (100%)
Názov:Aktívna politika trhu práce a problémy jej evaluácie : dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Bratislava : [s.n.], 2012
Ohlas:[4] LUBELCOVÁ, Gabriela. Sociálna ekonomika ako nová ekonomická kauzalita v európskom priestore. In Determinanty sociálneho rozvoja : Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva : zborník vedeckých štúdií [online]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2013 [cit. 2014-04-14]. ISBN 978-80-557-0600-9. Dostupný na internete <http://www.ef.umb.sk/dsr_2013/pdf/Lubelcov%C3%A1.pdf>
Ohlas:[3] HVIZDOVÁ, E., BALOGOVÁ, B. Creative industry of selected handicrafts in eastern Slovakia. Mainz : Logophom, 2016, s. 139. ISBN 978-3936172-47-8.