Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Adamišin Peter (100%)
Názov:Zefektívnenie rozhodovacích procesov založených na modeloch viacvertikálnej analýzy
Zdroj:Možnosti zefektívnenia rozhodovacích procesov pri investičnom rozhodovaní regionálnych samospráv [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecký nekonferenčný zborník
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 4-8
ISBN:978-80-8165-022-2
Ohlas:[1] KOTULIČ, R., PAVELKOVÁ, J. Aplikácia Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie pri analýze efektívnosti výrobných zdrojov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby. In Journal of Central European agriculture, ISSN 1332-9049. 2014, vol. 15, no. 3, s. 284-301.