Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Mitka Marek (100%)
Názov:Fragmentárnosť a tragično v slovanskej próze po roku 1989
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2013
Rozsah:184 s.
ISBN:978-83-60163-98-6
Ohlas:[4] KENDRA, Milan. Balla (1967). V mene otca. In TOP 5 2011 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii). Prešov : Občianske združenie FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2013, s. 13, 14, 15. ISBN 978-80-971271-3-8.
Ohlas:[6] BURDOVÁ, Daniela. Nielen ďalšia. In Rak : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702. 2014, roč. 19, č. 9, s. 45-47.
Ohlas:[4] BURDOVÁ, Daniela. Edmund Hlatký (1954). Nekróza. In TOP 5 2013 : slovenská literárna a výtvarná scéna 2013 v odbornej reflexii. Prešov : Občianske združenie FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2015, s. 31, 34. ISBN 978-80-89763-14-8.
Ohlas:[4] LEŠOVÁ BURDOVÁ, Daniela. Nekróza Edmunda Hlatkého z pohľadu intermediality. In Romboid : literárnokritický mesačník, ISSN 0231-6714. 2016, roč. 51, č. 3, s. 44.