Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Šikanovanie a záškoláctvo ako problém edukácie
Zdroj:Vybrané kapitoly z teórie výchovy : recenzovaný zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2013
Lokácia:S. 230-243
ISBN:978-80-555-0941-9