Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Adamišin Peter (50%)
Autor:Chovancová Jana (50%)
Názov:Environmentálne vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove ako nová výzva vo vzťahu k realizovanému Univerzitnému vedeckému parku TECHNICOM
Zdroj:Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania : zborník vybraných príspevkov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
Lokácia:S. 16-27
ISBN:978-80-223-3502-7
Ohlas:[3] RUŽIČKOVÁ, J., NEVŘELOVÁ, M., LEHOTSKÁ, B. Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave . In Envigogika [online], ISSN 1802-3061. 2015 [cit. 2015-07-28], vol. 10, no. 2. Dostupný na internete <http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/474>