Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Viktorová Eva (50%)
Autor:Šebeňová Iveta (50%)
Názov:Hra ako diagnostická metóda vo vecnom učení žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
Zdroj:Študent na ceste k praxi II [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15.-16. máj 2013
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013
Lokácia:online, s. 377-393
ISBN:978-80-555-0840-5
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dubayova2