Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Anna (20%)
Autor:Nemec Jozef (80%)
Názov:Podstata a význam sociálnych kompetencií v rámci ekonomiky firmy
Zdroj:Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, Katedra hospodárskej informatiky a matematiky, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 93-99
ISBN:978-80-225-3612-7