Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Birknerová Zuzana (50%)
Názov:Analýza pracovných podmienok a medziľudských vzťahov medzi zamestnancami
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 1, no. 1 (2013), s. 50-61
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] FRANKOVSKÝ, M., LAJČIN, D., ŽOLNOVÁ, V. Sociálna inteligencia a zvládanie náročných situácií manažérmi. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, 2014, vol. 2, no. 4, s. 129.