Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Vilček Jozef (100%)
Názov:Výber plôch pre pestovanie cukrovej repy na Slovensku
Zdroj:Listy cukrovarnické a řepařské : odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Lokácia:Roč. 129, č. 7-8 (2013), s. 215-218
ISSN:1210-3306
Ohlas:[1] TÓTH, M., HOLÚBEK, I., BOHÁČIKOVÁ, A. Vplyv pestovania cukrovej repy na ekonomickú výkonnosť fariem v Slovenskej republike. In Listy cukrovarnické a řepařské, ISSN 1210-3306. 2017, vol. 133, no. 11, s. 344-350.
Ohlas:[1] NÉMETHOVÁ, J., MIDLER, M., CIVÁŇ, M. Development tendencies in crop production in Slovakia after 2004 - regional differentiations. In Journal of Central European agriculture , ISSN 1332-9049. 2018, vol. 19, no. 1, s. 245-269.
Ohlas:[1] KIJOVSKÝ, P., DOBROVIČ, J., MICHAELI, E. Economical potential of agricultural soils in the Gemer region in Slovakia. In SGEM 2018 conference proceedings : 5.3. Ecology, economics, education and legislation : environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 295-302. ISBN 978-619-7408-48-5.