Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BFB
Autor:Tomková Anna (100%)
Názov:Vplyv vysokoškolského vzdelávania na kvalitu života
Zdroj:Úroveň a možnosti skvalitňovania vzdelávania na vysokých školách : zborník abstraktov z pracovno-odborného seminára
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Lokácia:S. 26
ISBN:978-80-89568-61-1
Ohlas:[4] GBUROVÁ, Jaroslava. Možnosti uplatnenia marketingu a práva v oblasti vzdelávacích štúdií. In Koučovanie ako metóda vzdelávania v manažmente : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2014, s. 54. ISBN 978-80-8165-070-3.