Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Germušková Marta (100%)
Názov:Kniha a čitateľ v 21. storočí
Zdroj:Kniha ve 21. století [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2007
Lokácia:S. 37-44
URL:http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/Kniha%20v%2021.%20%20%20stoleti%20-%20rok%202007.pdf/view
Ohlas:[4] ZVALENÁ, Eleonóra. História, súčasnosť a perspektívy evanjelickej knižnice v Levoči. In Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21. septembra 2011 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 209. ISBN 978-80-555-0659-3.
Ohlas:[4] BIELEKOVÁ, Katarína. Identita ľudských individuí v postmodernej dobe. In Univerzita - miesto hľadania vzorov a kreovania osobnosti : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Kanet, 2012, s. 37. ISBN 978-80-971255-09.