Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brtková Mirianna (33%)
Autor:Uher Ivan (33%)
Autor:Junger Ján (33%)
Názov:Effect of resistance trainning of functional fitness in elderly men
Zdroj:Medicina sportiva bohemica and slovaca
Lokácia:Vol. 16, no. 3 (2007), s. 448
ISSN:1210-5481
Ohlas:[4] TLUČÁKOVÁ, Lenka. Miesto pohybovej aktivity v živote seniora. In Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10.11.2011 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 448. ISBN 978-80-555-0548-0.