Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Tkáčová Adela (100%)
Názov:K in/variantnosti slovenskej novely v 20. storočí
Zdroj:Slavica iuvenum XIII [elektronický zdroj] : mezinárodní setkání mladých slavistů
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 314-319
ISBN:978-80-7464-188-6