Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (50%)
Autor:Kačmárová Monika (50%)
Názov:Sebahodnotenie ako prediktor subjektívnej kvality života
Zdroj:Ľudský kapitál a spoločnosť : zborník z konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2012
Lokácia:S. 6-11
ISBN:978-80-89496-08-2