Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Anna (100%)
Názov:Sociálne kompetencie v pracovnom procese
Zdroj:Sociálne kompetencie manažéra: teoretické, metodologické a praktické koncepty [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných štúdií z vedeckého seminára
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 128-134
ISBN:978-80-89568-49-9
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. Základy sociálnej psychológie a psychológie osobnosti. [1. vyd.]. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove, 2012, s. 154. ISBN 978-80-8132-067-5.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. Analýza vnímania ceny a cenovej politiky z pohľadu slovenského spotrebiteľa v nadväznosti na svetovú finančnú krízu a meniacu sa politickú situáciu v Slovenskej republike. 1. yvd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 118. ISBN 978-80-89568-58-1.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Social competences. [1. vyd.]. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, s. 153. ISBN 978-3-659-40934-9.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., ZBIHLEJOVÁ, L. Social competences and leadership in the work of managers. In Ekzystencijni ta komunikatyvni pytanňa upravlinňa : materialy Mižnarodnoji naukovo-teoretičeskoji konferenciji, (Sumy, 23-25 sičňa 2014 roku), častyna 2. Sumy : Sumskyj deržavnyj universytet, 2014, s. 7.
Ohlas:[4] ŠTEFKO, R. et al. Marketing našej súčasnosti. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 462. ISBN 978-80-8165-99-4.