Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Fedorko Marián (100%)
Názov:Poznámky k výučbe tlmočenia v akademickom prostredí
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 3, č. 9 (2012), online, [5] s.
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/fedorko.pdf
Ohlas:[4] MICHALČÍKOVÁ, Jana. Didaktický aspekt tlmočníckej notácie z pohľadu niektorých svetových bádateľov I. časť. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2012-11-19], roč. 3, č. 10. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/10_2012/michalcikova.pdf>
Ohlas:[4] MICHALČÍKOVÁ, Jana. Proces výučby konzekutívneho tlmočenia na bakalárskom stupni štúdia špecificky so zameraním na španielsky jazyk. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 92. ISBN 978-80-555-0688-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Michalcikova1>