Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Próza subjektu - Marja Mlynkowa a Měrka Mětowa
Zdroj:Opera Slavica : slavistické rozhledy
Lokácia:Roč. 22, č. 1 (2012), s. 25-31
ISSN:1211-7676
Ohlas:[3] DERLATKA, Tomasz. Powiesc z Górnych tuzyc: historia, poetyka, ideologia. 1. vyd. Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2015, s. 1101. ISBN 978-80-86420-54-7.