Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Boháč Vojtech (100%)
Názov:Univ. prof. ThDr. Mikuláš Russnák (1878-1954)
Zdroj:Zostali verní. 1 : osudy gréckokatolíckych kňazov
Vydavateľské údaje:Košice : Byzant, 1997
Lokácia:S. 89-93
ISBN:80-85581-16-7
Ohlas:[4] SLODIČKOVÁ, Monika 2010. Reflexia profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) nad sviatkom Krista Kráľa a jej význam pre katolíkov byzantského obradu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 174. ISBN 978-80-555-0276-2.
Ohlas:[4] SLODIČKOVÁ, Monika 2009. Teologické a liturgické dielo profesora Mikuláša Russnáka. In Náboženstvo a spoločnosť. Fenomén náboženskej skúsenosti v historickom kontexte : zborník vedeckých a odborných religionistických a teologických štúdií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 76. ISBN 978-80-8068-962-9.