Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Adamišin Peter (40%)
Autor:Schwarczová Heidy (10%)
Autor:Hroncová Elena Daniela (10%)
Autor:Bogľarský Jozef (10%)
Autor:Vavrek Roman (20%)
Autor:Bednárová Lucia (10%)
Názov:Vplyv zamerania vysokej školy na rozdielnosť vnímania dôležitosti odborných predmetov v študijných programoch environmentálny manažment
Zdroj:Vedecký obzor=Scientific horizont
Lokácia:Roč. 4, č. 1 (2012), s. 3-13
ISSN:1337-9054