Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Prieskumy v okolí Prešova
Zdroj:Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989
Vydavateľské údaje:Nitra : Archeologický ústav SAV, 1991
Lokácia:S. 105-106
Ohlas:[4] DERFIŇÁK, P., VIZDAL, M., VOĽANSKÁ, A. Súčasný stav poznania paleolitického osídlenia na terasách Šarišskej vrchoviny. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2010, roč. 10, č. 1-2, s. 30.
Ohlas:[4] VOĽANSKÁ, Adriána. Gravettienske osídlenie polohy Bikoš II v Prešove. In 9. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2014-10-14], s. 182. ISBN 978-80-555-1064-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak6>
Ohlas:[3] VOĽANSKÁ, Adriána. Dejiny paleolitických výskumov a prieskumov v oblasti Šariša. In Istoryčnyj časopys z bohemistyky i slovakistyky. Vypusk 4 = Historický časopis z bohemistiky a slovakistiky. Č. 4 : Slovaky i Čechy v istoryčnych vitražach = Slováci a Češi v historických vitrážach. Užhorod : Polihrafcentr "Lira", 2014, s. 25. ISBN 978-617-596-053-0.