Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Káša Peter (100%)
Názov:Dejiny literatúry ako výraz národnej sebaidentifikácie? (Náčrt Šafárikovej a Hurbanovej koncepcie literárnych dejín)
Zdroj:Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Lokácia:Roč. 42, č. 4 (1995), s. 233-247
ISSN:0037-6973
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Zuzana. O literárno-filozofických "náhľadoch" Ľ. Štúra. In Literárny romantizmus. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2011, s. 115. ISBN 978-80-8094-425-4.