Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Káša Peter (100%)
Názov:Paradoxy a peripetie ranej tvorby P.J. Šafárika
Zdroj:Česká literatúra : časopis pro literární vědu
Lokácia:Roč. 43, č. 6 (1995), s. 588-599
ISSN:0009-0468
Ohlas:[4] RIŠKOVÁ, Lenka. Tatranská Múza s lírou slovanskou - otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2011, roč. 58, č. 3, s. 257.