Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Harausová Helena (100%)
Názov:Didaktika vyučovacieho predmetu : odborný výcvik
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007
Rozsah:44 s.
ISBN:978-80-8045-460-9
Ohlas:[3] LUKÁČOVÁ, Danka. Standard of education for students from video conferencing systems. Olomouc] : [Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 [cit. 2012-03-27]. Dostupný na internete <www.movz.upol.cz/files/articles/danka-lukacova/lukacova_d.pdf>