Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Pilko Ján (100%)
Názov:Katechéza v I. a III. storočí
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011
Rozsah:101 s.
ISBN:978-83-63055-97-4
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Ekleziológia svätého Irineja Lyonského. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS v Gorliciach, 2012, s. 72. ISBN 978-83-63055-04-2.
Ohlas:[3] KUZYŠIN, Bohuslav. Ikonoterapia ako alternatívna forma arteterapie - pohľady na jej liečebný potenciál. In Prawoslawie jako czynnik odnowy tradycyjnych wartości chrześcijańskich w Unii Europejskiej : miedzynarodowa konferencja naukowa [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2012 [cit. 2013-04-05], s. 148. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1803,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa_%E2%80%9EPRAWOS%C5%81AWIE_JAKO_CZYNNIK_ODNOWY_TRADYCYJNYCH_WARTO%C5%9ACI_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83SKICH_W_UNII_EUROPEJSKIEJ%E2%80%9C_.html>
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Učenie o logu v kontexte biblicko-patristickej teológie. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 20154-04-13], s. 103. ISBN 978-80-555-0566-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1845,0,U%C4%8Denie_o_Logu_v_Kontexte_Biblicko_Patristickej_Teol%CF%8Cgie.html>
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Charitatívna a sociálna služba Cirkvi 3. storočia. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2014, s. 123. ISBN 978-83-63055-91-2.
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan. Svätá tajina manželstva, ako veľké tajomstvo v spoločenskom kontexte. In Kresťanské manželstvo ako veľké mystérium v komunikácii s kresťansko-sociálno-pedagogickým poslaním integrovanej rodiny v súčasnom modifikovanom svete : (medzinárodná vedecká konferencia 21. apríl 2015). Kecskemét : Elliniki autodikisi, 2015, s. 49. ISBN 978-963-12-2945-5.
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan. Svätá tajina manželstva, ako veľké tajomstvo v spoločenskom kontexte. In Kresťanské manželstvo ako veľké mystérium v komunikácii s kresťansko-sociálno-pedagogickým poslaním integrovanej rodiny v súčasnom modifikovanom svete : (medzinárodná vedecká konferencia 21. apríl 2015). Kecskemét : Elliniki autodikisi, 2015, s. 49. ISBN 978-963-12-2945-5.