Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kandráč Róbert (100%)
Názov:Diagnostika vybraných koordinačných schopností seniorov
Zdroj:Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí [elektronický zdroj] : sborník příspěvků studentské vědecké konference, 12.-13. dubna 2006
Vydavateľské údaje:Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007
Lokácia:S. 39-43
ISBN:978-80-86317-47-2
Ohlas:[4] MAJHEROVÁ, Mária. Diagnostikovanie priestorovo - orientačnej schopnosti rozvíjanej pomocou netradičných hier. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-09-22], s. 23. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Význam netradičných hier a cvičení vplývajúcich na rozvoj priestorovo - orientačnej schopnosti. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-09-22], s. 56. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>