Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Guzyová K. (33%)
Autor:Horváthová Miriam (33%)
Autor:Sedláková M. (33%)
Názov:Účtovné výkazy podľa IPSAS v SR
Zdroj:Trendy v systémoch riadenia podnikov [elektronický zdroj] : X. medzinárodná vedecká konferencia, 15.-17. október 2007
Vydavateľské údaje:Košice : Ekonomická fakulta TU, 2007
ISBN:978-80-8073-885-3
Ohlas:[4] ČULKOVÁ, K., PAŠKOVÁ, M. Vplyv medzinárodných účtovných štandardov na prenájom DHM. In Rozvoj manažmentu v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010, s. 255. ISBN 978-80-554-0294-9.
Ohlas:[4] ANDREJOVSKÁ, Alena. Spracovanie ročnej účtovne závierky v obciach. In Verejná správa : časopis pre štátnu správu a samosprávu, ISSN 1335-7182. 2010, roč. 11, č. 2, s. 59.