Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Rusnák Juraj (100%)
Názov:Vzťah témy a lexémy v básnickom texte z hľadiska fungovania slovných druhov
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 59, č. 1 (1994), s. 15-30
ISSN:0037-6981