Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Adam Ján (9%)
Autor:Belejkanič Imrich (9%)
Autor:Bizoňová Monika (9%)
Autor:Daniel David Paul (9%)
Autor:Dénes Dienes (9%)
Autor:Kónya Peter (30%)
Autor:Kónyová Annamária (15%)
Autor:Kowalská Eva (9%)
Názov:Konfesionalizácia na Slovensku v 16. - 18. storočí
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010
Rozsah:232 s.
ISBN:978-80-555-0288-5
Ohlas:[6] ŠOLTÉS, Peter. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. - 18. storočí. In Kultúrne dejiny, ISSN 1338-2209. 2011, roč. 2, č. 2, s. 306-311.
Ohlas:[6] KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. - 18. storočí. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2012, roč. 60, č. 2, s. 335-338.
Ohlas:[3] OLEJNÍK, Vladimír. Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. [1. vyd.]. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2015, s. 194. ISBN 978-83-7490-880-1.
Ohlas:[4] OLEJNÍK, V., JANOVSKÁ, M., STEJSKAL, M. Spišský hrad ako šľachtické sídlo. In Spišský hrad. [1. vyd.]. Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2015, s. 114. ISBN 978-80-8060-369-4.
Ohlas:[4] KAŠČÁK, Matúš. Odraz rekatolizácie v sedemdesiatych rokoch 17. storočia v levočských kronikách. In Z minulosti Spiša. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2014. ISBN 978-80-971553-1-5.
Ohlas:[4] DOHNANEC, Tibor. K dejinám reformácie v Komárne a okolí v 16. storočí. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2016, roč. 7, č. 2, s. 3, 7.