Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Káša Peter (50%)
Autor:Rusnák Juraj (50%)
Názov:Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1995
Rozsah:119 s.
ISBN:80-88722-14-4
Ohlas:[4] RIŠKOVÁ, Lenka. Tatranská Múza s lírou slovanskou - otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2011, roč. 58, č. 3, s. 257.
Ohlas:[5] TUREČEK, Dalibor. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, ISSN 0037-6736. 1998, roč. 67, č. 3, s. 394.
Ohlas:[6] HORECKÝ, Ján. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. In Jazykovedný časopis, ISSN 0037-6973. 1997, roč. 48, č. 1, s. 54-56.
Ohlas:[4] SABOL, Ján S. Teleologický a estetický status slovenského klasicizmu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007, s. 100. ISBN 978-80-7165-646-3.
Ohlas:[3] GOSZYNSKA, Joanna. Mit Janosika w folklorze i literaturze slowaxkiej XIX wieku. Warszawa : Wydziala Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, s. 283. ISBN 83-915364-0-8.
Ohlas:[3] HUDYMAČ, Aleksandra. "Wola ich ludzka jest, nasza - boska". 1. wyd. Kraków : Wydawnictwo Uniwrsytetu Jagielonskiego, 2014, s. 232. ISBN 978-83-233-3766-9.
Ohlas:[5] MIKULÁŠEK, Alexej. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. In Opera Slavica : slavistické rozhledy, ISSN 1211-7676. 1996, roč. 6, č. 1, s. 63-65.