Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Jurková Jana (100%)
Názov:Rozvoj ľudských zdrojov v kontexte systému vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky
Zdroj:Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
Vydavateľské údaje:Luhačovice : Z-studio Zlín, 2007
ISBN:978-80-7318-646-6
Ohlas:[3] KAFKOVÁ, E., STRIČÍK, M. Aplikácia e-learningu na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach ako reakcia na výzvu bolonského procesu. In Mižnarodnyj naukovyj visnyk : perspektyvni naprjami i sposoby realizacjiji innovacijnych technolohij u systemi jevropejskoji vyščoji osvity. Užhorod : Zakarpatskyj deržavnyj universytet, 2010, s. 175.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Organizačné správanie : od teórie k aplikácii v praxi. Pezinok : Via Bbiliotheca, s.r.o., 2011, s. 199. ISBN 978-80-89527-01-4.
Ohlas:[3] FERENCOVÁ, Martina. Zlepšení přístupu k lidským zdrojů prostřednictvím využití neverbálních prostředků interpersonální komunikace na pracovišti. In Studia Trebicensia : odborný časopis Západomoravské vysoké školy Třebíč. 2011, roč. 1, č. 1, s. 59.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Rozvoj a vzdelávanie ľudských zdrojov ako integrálna súčasť personálneho marketingu. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 39. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, Jaroslava. Marketingová komunikačná politika ako nástroj marketingového mixu vysokých škôl. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 123. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Podpora inovácií v práci pedagógov v kontexte ďalšieho vzdelávania. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2011, roč. 14, č. 9, s. 15.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Beáta. Vybrané aspekty podporných nástrojov v problematických fázach systému Balanced Scorecard. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2012, s. 102. ISBN 978-80-553-0847-0.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, B., JASOVSKÁ, J. Výskumné štúdie s problematikou Balanced Scorecard - odporúčania pre následné výskumy. In Ekonomika a manažment podniku, ISSN 1336-4103. 2011, roč. 9, č. 1-2, s. 53.
Ohlas:[3] HORVÁTHOVÁ, Miriam. Aplikácia poznatkov marketingu do prostredia samospráv. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspevků mezinárodní vědecké konference, Brno, 9. září 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 108. ISBN 978-80-210-5273-4.