Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Slovná zásoba učiteliek materských škôl
Zdroj:Predškolská výchova
Lokácia:Roč. 49, č. 1-2 (1994), s. 2-4
ISSN:0032-7220
Ohlas:[4] ONDRÁČKOVÁ, Zuzana. Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-18], s. 230. ISBN 978-80-555-0166-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ondrackova1/index.html>