Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Boháč Vojtech (100%)
Názov:Prof. ThDr. Mikuláš Russnák (1978-1954)
Zdroj:Gréckokatolícky kalendár 1978
Vydavateľské údaje:Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1977
Lokácia:S. 56-58
Ohlas:[4] CIUPKA, Stanislaw. Ekumeniczny aspekt dzialalnosci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987) i ks. Mikulášša Russnáka (1878-1945). In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 288. ISBN 978-80-555-0241-0.