Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Poráčová Janka (20%)
Autor:Taylorová Beáta (20%)
Autor:Zahatňanská Mária (20%)
Autor:Šutiaková Irena (20%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (20%)
Názov:Modern information and communication technologies and their impact on children and your health
Zdroj:School and health 21 (3)
Vydavateľské údaje:Brno : MSD, 2008
Lokácia:P. 9-13
ISBN:978-80-7392-0432
Ohlas:[3] GANAJOVÁ, M., OROSOVÁ, R., BAJTOŠ, J. et al. Development of teachers competencies of future chemistry teachers by means of micro-educative analysis. In 4th International conference research in didactics of the sciences : book of abstracts. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010, p. 43.