Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Feč Rastislav (100%)
Názov:Rozvoj motorických schopností 8-9 ročných detí a ich vplyv na motorickú docilitu v gymnastike v triede s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy
Zdroj:Vedy o športe : II. celoslovenská študentská vedecká konferencia (zborník)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, 1996
Lokácia:S. 11-15
ISBN:80-967456-3-8
Ohlas:[4] FEČ, Karol. Športová príprava mladých gymnastov. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2000, s. 177. ISBN 80-88885-69-8.