Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Borza Peter (100%)
Názov:Muž pokorného srdca
Zdroj:Život za mrežami
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007
Lokácia:S. 111
ISBN:978-80-7165-649-4
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter. Blahoslavený biskup a mučeník ThDr. Vasil Hopko v súradniciach času a doby (1904 - 1947). In Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka (1904-1976) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckého seminára uskutočneného 2. decembra 2008 na GTF PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 20. ISBN 978-80-8068-915-5.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter. Blahoslavený biskup ThDr. Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby (1968-1976). In Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka (1904 - 1976) v kontexte eurointegračného procesu : zborník prednášok z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční 11. októbra 2010 na GTF PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 29. ISBN 978-80-555-0227-4.
Ohlas:[3] ŠTURÁK, Peter. Utrpení řeckokatolických kněží a jejich rodin v době jejich nuceného pobytu v Čechách v kontextu pronásledování řeckokatolické církve v letech 1950-1968. In Řeckokatolická církev v českých zemích : dějiny, identita, dialog. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, s. 235. ISBN 978-80-7465-081-9.
Ohlas:[3] ŠTURÁK, Peter. The situation of the greek catholic church in Slovakia in the second half of 20th century. In Polonia sacra : czasopismo wydzialu teologicznego, ISSN 1428-5673. 2016, vol. 20, nr. 2, s. 22.
Ohlas:[4] VADRNA, Michal. Deje obce Blažov zvanej. [S.l. : s.n.]., 2016, s. 79. ISBN 978-80-972369-1-5.