Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Poliaková Mária (100%)
Názov:Úloha a postavenie ženy v ortodoxnom a progresívnom judaizme
Zdroj:Theologos : teologická revue
Lokácia:Roč. 10, č. 2 (2008), s. 130
ISSN:1335-5570
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Medzináboženský dialóg v dokumentoch Magistéria Cirkvi. In Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 4. marec 2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 145. ISBN 978-80-8068-968-1.