Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Čitbaj František (100%)
Názov:Po stopách Kristových
Ohlas:[4] JURKO, Jozef. Prienik koncilových dokumentov, zámerov, myšlienok cez Duchovný pastier na Slovensko a Košickú arcidiecézu III. (1962 - 2008). 1. vyd. Prešov : Tlačiareň Kušnír, 2009, s. 70. ISBN 978-80-89404-07-0.