Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Šak Štefan (100%)
Názov:Misijné štúdie I.
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawolawnej ELPIS w Gorliciach, 2009
Rozsah:91 s.
ISBN:978-83-928613-1-7
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Deväť rysov v sektách a nových náboženských hnutiach. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 2. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 80. ISBN 978-80-555-0180-2.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Teória výchovy a jej úloha v oblasti sociálnej práce. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 90. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[3] GERKA, Milan. Cirkev a národnosť. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach 2010 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-06], s. 46. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Náčrt charitatívnej a sociálnej služby Cirkvi v 1. - 2. storočí. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011, s. 68. ISBN 978-83-63055-01-1.