Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Autor, umelecký text a hodnoty v etike sociálnych dôsledkov
Zdroj:Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne
Lokácia:nr. 3 (2009), s. 81-92
ISSN:1730-0274